Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Học và ôn tập tiếng Anh từ đầu

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Tiếng Anh dành cho cấp độ trung bình

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Luyện nghe và nói giao tiếp cơ bản

Các trương trình từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi đối tượng

Chấm điểm bởi giáo viên online

Tất cả bài làm (liên tục được cập nhật mới) của các học viên sẽ được những giáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp chấm điểm và nhận xét.

Tiếng Anh phổ thông

Các bài học từ vựng , ngữ pháp , nghe nói bám sát nội dung được giảng dạy trong các trường phổ thông . Đề kiểm tra 15',45' và đề thi thử học kỳ sẽ giúp học sinh luyện tập và tự kiểm tra trình độ của mình . Các bài ôn tập và các đề thi thử đại học phong phú.

Tiếng Anh trẻ em